Dienstenwet

BOEK III Wetboek van Economisch Recht (WER)

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan Mr Kurt Vanlerberghe of Mr. Mieke Portier.

Zij zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen.

Hun hoofdkantoor is gevestigd te 8600 Diksmuide, Woumenweg 109, hun tweede kantoor is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Parklaan 16.

Mr. Kurt Vanlerberghe baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.

Mr. Mieke Portier baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.

De overige advocaten werkzaam in het kantoor oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig medewerker. Wanneer een advocaat-medewerker verbonden aan het kantoor een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractpartij van de cliënt.

Mr. Kurt Vanlerberghe heeft als KBO/BTW nummer 0852.015.039.
Mr. Mieke Portier heeft als KBO/BTW nummer 0812.670.354.

Mr. Kurt Vanlerberghe is bereikbaar via kurt@advocaatvanlerberghe.be.
Mr. Mieke Portier is bereikbaar is mieke@advocaatvanlerberghe.be

Hun beroepsaansprakelijkheid  is verzekerd  via een collectieve polis afgesloten door Balie West-Vlaanderen bij de N.V. naar Nederlands recht AMLIN EUROPE, met zetel te 1181 LD Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 939, met hoofdvestiging van het Belgische bijhuis te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II laan 37. De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & Benefits. In deze polis wordt dekking voorzien van maximaal 2.500.000 euro per schadegeval.

De polis verleent dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde uitvoert vanuit het in België gevestigd kantoor, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mr. Kurt Vanlerberghe/Mr. Mieke Portier, terecht voor onder meer volgende diensten:

Juridisch advies
Bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen
Bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de rechtbank

De prijzen van deze diensten en de algemene voorwaarden die worden gehanteerd, kan u raadplegen op  www.advocaatvanlerberghe.be onder “voorwaarden en tarieven.”

De overeenkomst die u met Mr. Kurt Vanlerberghe/Mr. Mieke Portier aangaat, is aan het Belgisch recht onderworpen. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbank van het arrondissement waarin het kantoor van de advocaat gelegen is bevoegd, tenzij de advocaat verkiest het geschil voor een rechtbank territoriaal bevoegd voor de verwerende partij te brengen.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u Mr. Kurt Vanlerberghe bereiken:

– Per post op het kantooradres te 8600 Diksmuide, Woumenweg 109
– Per e-mail op het e-mail adres kurt@advocaatvanlerberghe.be
– Telefonisch op het nummer 051/51.90.21
– Per fax op het nummer 051/50.38.81

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u Mr. Mieke Portier bereiken:

– Per post op het kantooradres te 8600 Diksmuide, Woumenweg 109
– Per e-mail op het e-mail adres mieke@advocaatvanlerberghe.be
– Telefonisch op het nummer 051/51.90.25
– Per fax op het nummer 051/50.38.81

4. Wat kost uw advocaat?

De diensten die Mr. Kurt Vanlerberghe levert, worden aangerekend zoals uiteengezet in de website www.advocaatvanlerberghe.be onder de hoofding Voorwaarden en tarieven.

De diensten die Mr. Mieke Portier levert, worden aangerekend zoals uiteengezet in de website www.advocaatvanlerberghe.be onder de hoofding Voorwaarden en tarieven.

Op vraag van de cliënt wordt verdere informatie verstrekt over de erelonen of de berekeningswijze ervan.

5. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen zijn Mr. Kurt Vanlerberghe/Mr. Mieke Portier onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van de eigen balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliewestvlaanderen.be.

Mr. Kurt Vanlerberghe en Mr. Mieke Portier zijn niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van het OVB en van hun balie en kunnen hier dus geen informatie over verschaffen aan hun cliënten.

6. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Mr. Kurt Vanlerberghe en Mr. Mieke Portier maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Zij kunnen dus geen informatie hierover aan hun cliënten verschaffen.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de balie van West-Vlaanderen: raadpleeg de website www.advocaat.be > Problemen met uw advocaat?

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Balie van West-Vlaanderen bevoegd:
Stafhouder balie West-Vlaanderen
Langestraat 120
8000 Brugge
Telefoon 050/331.680
E-mail info@baliewestvlaanderen.be

Voornoemde inlichtingen worden vóór de dienstverlening aan de cliënt verstrekt en zodra de dienstverlening een aanvang heeft genomen, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze inlichtingen via de website www.advocaatvanlerberghe.be

Secretariaat

051/51.90.20

Advocaten

Kurt Vanlerberghe

051/51.90.21

Mieke Portier

051/51.90.25

Advocaten-medewerkers

Severine Falepin

051/51.90.22

Kristl Vanhollebeke

051/51.90.23

Charlotte Lermyte

051/51.90.24

Consultaties op afspraak