Voorkeurmateries

Eigendomsrecht

Geschillen koop-verkoop onroerend goed, naakte eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden,  opstal,  uitweg, afpaling, burenhinder

Appartementsmede-eigendom

Behartiging van geschillen binnen vrijwillige of gedwongen mede-eigendom, aanvechten beslissing algemene vergadering, adviesverlening aan syndicus

Contracten

Koop-verkoop, aanneming, huur, handelshuur, pacht, lening

Bouwgeschillen

Adviesverlening in elke fase van het bouwproject,  aansprakelijkheid bouwpromotor, architect, aannemer

Huur & Pacht

Woninghuur, handelshuur, gemene huur, pacht, bezetting zonder recht noch titel

Personen- en Familierecht

Afstamming, adoptie, alimentatiegeschillen, omgangsregeling

Echtscheiding

Echtscheidingen (zowel in procedure als met onderlinge toestemming), dringende en voorlopige maatregelen, vereffening-verdeling van huwgemeenschap en onverdeeldheden, geschillen bij einde samenwoonst

Erfrecht

Vereffening-verdeling van nalatenschappen, schenkingen, testamenten

Verkeersrecht

Strafrechtelijke verdediging van beklaagde, burgerlijke partijstelling namens slachtoffer, begroting en invordering van letselschade

Administratief recht

Procedure bij de Raad van State tot vernietiging en schorsing van administratieve beslissingen en bijstand bij geschillen voor de diverse administratieve overheden, beroepen tegen toekenning of weigering omgevingsvergunningen

Secretariaat

051/51.90.20

Advocaten

Kurt Vanlerberghe

051/51.90.21

Mieke Portier

051/51.90.25

Advocaten-medewerkers

Severine Falepin

051/51.90.22

Kristl Vanhollebeke

051/51.90.23

Charlotte Lermyte

051/51.90.24

Consultaties op afspraak